Zenith 947 Micro System

กำลังขับสูงสุด 50 วัตต์
เล่นแผ่น DVD,VCD,DVCD,SVCD,CD,CD-R,CD-RW,MP3,MPEG4,JPEG
เล่นเพลงไร้สายผ่าน บลูทูธ รองรับไฟล์จาก USB
ช่องเชื่อมต่อ HDMI 1080p/1080i/720p/575p/480p,
AUX,Coaxcial,Optical,A/V Output, รีโมทไร้สาย
FM Radio