L79

Wall Mounts L79

ขาแขวนแบบยึดผนัง
รองรับจอ LED, LCD ,PLASMA ขนาดจอ 50-85 นิ้ว
ปรับได้ -8/+12 องศา
ปรับหมุน ซ้าย-ขวา 180 องศา
รับประกัน 5 ปี

Specification

ขนาดจอที่รองรับ: Size 50″-85″
ระยะห่างของรูหลังจอ: 600×400 mm.
รองรับน้ำหนัก: 60 Kg.
ระยะห่างระหว่างผนัง: 70-457 mm.
ปรับก้มเงย: – 8/+2 องศา
ปรับหมุน ซ้าย-ขวา: 180 องศา