Wall Mounts L78

ขาแขวนแบบยึดเพดาน
รองรับจอ LED, LCD ,PLASMA ขนาดจอ 50-85 นิ้ว
ปรับได้ 15 องศา ปรับหมุนซ้ายขวา 130 องศา รับประกัน 5 ปี

Specification

ขนาดจอที่รองรับ: Size 50"-85"
ระยะห่างของรูหลังจอ: 600x400 mm.
รองรับน้ำหนัก: 40 Kg.
ระยะห่างระหว่างผนัง: 114-633 mm.
ปรับก้มเงย: +/- 15 องศา
ปรับหมุนซ้ายขวา: 130 องศา