L72

Wall Mounts L72

ขาแขวนแบบยึดเพดาน
รองรับจอ LED, LCD ,PLASMA ขนาดจอ 32-70 นิ้ว
ปรับได้ 15 องศา ปรับหมุนซ้ายขวา 180 องศา รับประกัน 5 ปี

Specification

ขนาดจอที่รองรับ: Size 32″-70″
ระยะห่างของรูหลังจอ: 400×400 mm.
รองรับน้ำหนัก: 50 Kg.
ระยะห่างระหว่างผนัง: 65-550 mm.
ปรับก้มเงย: +/- 15 องศา
ปรับหมุนซ้ายขวา: 180 องศา