L63

Wall Mounts L63

ขาแขวนแบบยึดผนัง
รองรับจอ LED, LCD ,PLASMA ขนาดจอ 32-65 นิ้ว
ปรับได้ 12 องศา รับประกัน 5 ปี

Specification

ขนาดจอที่รองรับ: Size 32″-65″
ระยะห่างของรูหลังจอ: 600×400 mm.
รองรับน้ำหนัก: 40 Kg.
ระยะห่างระหว่างผนัง: 35 mm.
ปรับก้มเงย: – 12 องศา