L34

Wall Mounts L34

ขาแขวนแบบยึดผนัง
รองรับจอ LED, LCD ,PLASMA ขนาดจอ 24-43 นิ้ว
ปรับได้ -5/+10 องศา
ปรับหมุน ซ้าย-ขวา 180 องศา
รับประกัน 5 ปี

Specification

ขนาดจอที่รองรับ: Size 24″-43″
ระยะห่างของรูหลังจอ: 200×200 mm.
รองรับน้ำหนัก: 25 Kg.
ระยะห่างระหว่างผนัง: 52-342 mm.
ปรับก้มเงย: – 5/+10 องศา
ปรับหมุน ซ้าย-ขวา: 180 องศา