L33

Wall Mounts L33

ขาแขวนแบบยึดผนัง
รองรับจอ LED, LCD, PLASMA
ขนาดจอ 24-43 นิ้ว รับน้ำหนัก 25 กิโลกรัม
ปรับได้ +5/-10 องศา รับประกัน 5 ปี

Specification

ขนาดจอที่รองรับ: Size 24″-43″
ระยะห่างของรูหลังจอ: 200×200 mm.
รองรับน้ำหนัก: 25 Kg.
ระยะห่างระหว่างผนัง: 50-225 mm.
ปรับก้มเงย: -5/+10 องศา
ปรับหมุนซ้ายขวา: 180 องศา