A85

Wall Mounts A85

ขาแขวนแบบยึดผนัง
รองรับจอแบบแบบปกติ และแบบโค้ง
รองรับจอ LED, LCD ,PLASMA ขนาดจอ 50-85 นิ้ว
ปรับได้ -2/+10 องศา ปรับหมุนซ้ายขวา 180 องศา รับประกัน 5 ปี

Specification

ขนาดจอที่รองรับ: Size 50″-85″
ระยะห่างของรูหลังจอ: 600×400 mm.
รองรับน้ำหนัก: 45 Kg.
ระยะห่างระหว่างผนัง: 84-478 mm.
ปรับก้มเงย: -2/+10 องศา
ปรับหมุนซ้ายขวา: 180 องศา